Privacyverklaring


Persoonsgegevens die worden verwerkt


PlatoPraktijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via een e-mail of telefonisch aan ons heeft verstrekt. PlatoPraktijkverwerkt de volgende persoonsgegevens

uw voor- en achternaam
uw adresgegevens
uw telefoonnummer
uw e-mailadres

Waarom heeft

PlatoPraktijk

uw gegevens nodig


PlatoPraktijk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt PlatoPraktijk uw adresgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen huisbezoek.

Hoe lang bewaart

PlatoPraktijk

uw gegevens


PlatoPraktijk bewaart uw persoonsgegevens zo lang u dat wenst. Als u niet langer van onze diensten gebruikt wenst te maken, dan worden uw gegevens als u dit kenbaar maakt verwijderd.

Delen met anderen


PlatoPraktijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek


Op de website van PlatoPraktijk worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Google Analytics


PlatoPraktijk maakt geen gebruik van Google Analytics.
PlatoPraktijk heeft Google op geen enkele manier toestemming gegeven om via onze site op enige wijze verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar leon@platopraktijk.nl. PlatoPraktijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging


PlatoPraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PlatoPraktijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PlatoPraktijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via
leon@platopraktijk.nl.

Https://www.platopraktijk.nl is een website van PlatoPraktijk.
PlatoPraktijk is als volgt te bereiken:
Postadres: Elmpterweg 20, 6042 KL Roermond
Vestigingsadres: Elmpterweg 20, 6042 KL Roermond
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14113525
Telefoon: 06 – 45 42 63 35
E-mailadres: leon@platopraktijk.nl