Stand van zaken van het onderzoek van Leon de Haas (In het Zuid-Koreaanse tijdschrift Philosophical Practice and Counseling, oktober 2018).
Lydia Amir's Contribution to the Restoration of Philosophy's Lost Key Role (Juni, 2018)
Een choreografische benadering van het filosofisch gesprek (In het Spaanse tijdschrift HASAR, voorjaar 2018).
8 Essays (2011-2016) with a critical view of philosophical practice. ePub
8 Essays (2011-2016) with a critical view of philosophical practice. PDF
Über „erste Philosophie” und die Philosophie als Grenzmarkierung (2017).
Essay in Filosofie Tijdschrift 2017 nr. 5.
Essays on Philosophical Practice (2011-2012).
Aanzetten tot een actuele filosofie van de situatie. Essays 1987-2009.