Sceptische filosofie

Scepsis is in de filosofie: twijfel aan de waarheid van een bewering. Het is niet hetzelfde als scepticisme. Scepsis is een houding, terwijl scepticisme een overtuiging of theorie is. De Grote Van Dale zegt over de betekenis van scepticisme: “richting in de wijsbegeerte die ervan uitgaat dat de mens niets met zekerheid kan weten”. Scepsis was een belangrijk aspect van Socrates’ filosofische interventies. Wanneer hij iemand ontmoette met een stellige mening (vooral over ‘metafysische’ onderwerpen, die we niet zo maar op grond van onze zintuigen kunnen kennen), wilde hij weten waarom die mening waar zou zijn. Socrates probeerde de ander ertoe te verleiden diens eigen waarheidsclaim kritisch te onderzoeken.