Filosofische distantie

Wil ik als Westerling een Afrikaanse filosofie, zoals nu Ubuntu, leren kennen, zal ik me op de een of andere manier uit mijn Westerse cocon moeten losmaken. Door socialisatie ben ik ingesponnen in Westerse manieren van waarnemen en denken. Wil ik me kunnen verplaatsen in het geheel andere van Ubuntu, dan zal ik me, voor zover mogelijk, moeten distantieren van mijn Westerse kijk- en denkgewoonten – op zijn minst tijdens het lezen. Temeer wanneer ik ook respect wil tonen voor dat heel andere mens- en wereldbeeld.

Een heel andere filosofie willen begrijpen veronderstelt dat ik in staat ben tot filosofische distantie en zelf-relativering.