Filosofische gesprekken


We filosoferen omdat we de wereld & onze situatie willen begrijpen. Wanneer we filosoferen, zijn we ons bewust van de ruis in ons denken. Eventjes kunnen onze aandacht bevrijden en aan de situatie schenken. Het is niet een of andere 'Waarheid' over de wereld die ons onthuld zal worden. Integendeel, we laten de situatie juist beter aanwezig zijn in onze ervaring ervan.
Filosoferen wil zeggen: de situatie ontmoeten, de ander, jezelf - en in dialoog gaan. Het vereist de moed om de gedachten die je koestert, los te laten. De moed om je verantwoordelijk te nemen voor de situatie.

In de filosofische praktijk van Leon de Haas vinden de volgende activiteiten plaats:
tray button
play pause